Sabado, Setyembre 21, 2013

La Salle Green Hills Adult Night School - Murang Technical Vocational para sa Lahat

Gusto mo bang maging DLSU student? Simple at mura lang sa pamamagitan ng La Salle Green Hills Adult Night School.

Ano ba ang La Salle Green Hills Adult Night School
  1. Misyon ng mga La Salle Brothers na maging para sa lahat ang LASALLIAN EDUCATION kahit na sa mga mahihirap
  2. Nagsimula ang paaralan na ito nuon pang 1978
  3. Nagsisimula mula 5:30 hanggang 9PM ang mga klase araw-araw Lunes hanggang Byernes, at minsanan sa isang linggo para sa teknikal o vocational
Ano ang pwedeng aralin sa La Salle Green Hills Adult Night School
  1. High school o secondary education
  2. Teknical o vocational education at training
  • Minsan isang linggo pasok
         - Food and Beverage Services (paano maging waiter, caterer, cook, chef, bartender, etc)
         - Shielded Metal Arc Welding (welding para sa mga barko, construction, etc)
         - Electrical Installation and Maintenance (electrician, etc)
         - Automotive Servicing (car technician, mechanic, etc)
         - Basic Computer (encoder, programmer, call center agent, etc)
         - Bread and Pastry Production (baker, panadero, cupcake baker, cake baker, etc.)
         - Dressmaking (modista, mananahi, taga-repair, cutter, pattern maker, etc)
         - Advanced Computer - HTML and CSS (web designer, web programmer, etc)
         - Computer Hardware Servicing (computer technician, computer repair, etc)
         - Advanced Computer 2 - Joomla (web designer, web developer, CMS programmer, etc)
  • Dalawang beses isang linggong pasok 
         - Hairdressing (hair cutter, barber, hairdresser, etc)
         - Commercial cooking ( paano maging waiter, caterer, cook, chef, bartender, etc)
  1. Deaf learning para sa may mga kapansanan
 
Sino ang maaring mag-aral sa La Salle Green Hills Adult Night School
  1. 18-years old pataas
  2. Lalake o babae
Paano ako makakapag-aral sa La Salle Green Hills Adult Night School
Para sa talaan ng mga dokumento at bayarin (wala pang P500 para makapag-aral), bisitahin ang website ng La Salle Green Hills Adult Night School: website