Sabado, Mayo 28, 2016

Ang Totoo at Nakakaaliw na Kwento ng WD-40

ctto

Marahil ay nagamit mo na itong langis na may tatak na WD-40. Isa itong imbensyon mula sa Amerika na may nakakatuwang kwento. 

Ang WD-40 o Water Displacement - 40th Attempt ay isang imbensyon ni Norm Larsen. Gumagawa siya ng paraan upang maiwasan ang pangangalawang ng mga nuclear missiles. Nais niyang itaboy ang mga tubig na nagsasanhi nito. Sumubok siya ng 39 na beses at nabigo. Sa ika-40, nakuha na niya ang tamang pormula. 

Credit to Pollenizer.com


Martes, Mayo 17, 2016

Mag-aral ng kolehiyo sa bahay: AMAU Online

Ang distance education ay una kong narinig noong 1995 nang buksan ng Unibersidad ng Pilipinas ang Open University nito. Makalipas ang higit 20 taon, sinisimulan ng AMA University ang private higher education sa pamamagitan ng AMAU Online.

Screenshot ng website ng AMA Online Education
Maaring mag-aral ng kolehiyo mula sa anumang lugar na may computer at Internet connection ang sinumang naka-enroll sa AMA Online Education. Narito ang mga kursong maaring kunin dito:

Undergraduate courses
Short courses
Paano mag-enroll dito? Kahit ang mga ALS graduates ay maaring kumuha ng anumang kurso. Narito ang paraan ng pagpasok sa AMA Online:
1. Student Applicants (SA) interested in applying for the program should visit www.amauonline.com, click register and fill up the online registration form for the portal. This will serve as your registration to the Student Information System (SIS) and the Learning Management System (LMS) once enrolled in the program.
2. Once done registering, student applicants need to log-in through portal.amauonline.com using the registered email address and password.
3. Requirements to enroll in AMA Online 
  • The SAs Birth Certificate or Certificate of Live Birth (NSO Certified Copy) 
  • Good Moral 
  • For ALS Graduates: Diploma Birth Certificate or Certificate of Live Birth (NSO Certified Copy) 
  • For Transferees: Transcript of Records Certificate of Honorable Dismissal Birth Certificate or Certificate of Live Birth (NSO Certified Copy) 
  • For Second Courser and Graduate Students: Transcript of Records Diploma Birth Certificate or Certificate of Live Birth (NSO Certified Copy) 
  • For Foreign Students (currently living in the Philippines) Please update us regarding the status of your student visa. After uploading, the students need to click submit and the system shall now process the evaluation. 
  • Please secure also a hard copy of all the documents according to your application status and send them to the following address:  
  • AMA University Online Education 59 AMA Bldg. 2, Panay Avenue Quezon City, Philippines 1103 
The evaluation of credentials and activation of subjects for enrollment usually take 24-48 hours. SAs shall receive an email from AMA OEd’s Course Administrator regarding the result of their evaluation. The evaluation process is manually done to keenly assess the subjects previously taken. Maximum evaluation time may take a week. 
For Students who failed to submit the credentials Student Applicants who failed to attach their documents may email all scanned file to customer@amauonline.com.

Ang programang ito ay CHED-approved.