Miyerkules, Marso 1, 2017

Alternative Learning System Program sa Immaculate Conception Cathedral School Cubao, Quezon City

Naghahanap ka ba ng paaralang nagsasagawa ng ALS sa Quezon City? Ang Immaculate Conception Cathedral School sa Cubao, Quezon City ay may programang Alternative Learning System.

Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay
Mr. Noe Castillano
Mr. Juan Balauag Sr.
Ma. Minda Derilo, MCST
 Tel Nos: 727-2741 to 44
ALS CP: 09153772443

Para sa karagdagang detalye, narito ang website ng Immaculate Conception Cathedral School