Lumaktaw sa pangunahing content

Mga Post

Paano Mag-Enroll sa ALS at A&E?

Narito ang ilang gabay sa mga nais mag-enroll sa Alternative Learning System (ALS) ng Department of Education.

Sino ang maaring mag-ALS?

Mga Out of School Filipino Kailan bukas ang ALS?

Bukas buong taon ang ALS Ano ang mga kailangang ipasa ng mga aplikante ng ALS?

1x1 colored ID picture ng aplikantePhotocopy of Birth Certificate or Baptismal Certificate  Sino ang magsasagawa ng ALS?
May mga service provider and DepEd na magsasagawa ng mga klase para sa ALS.

Mga kamakailang post

Ano ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test?

Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test, dating kilala bilang Non-formal Education A & E Test, ay isang papel at lapis na pagsubok na dinisenyo upang masukat ang mga kakayahan ng mga hindi pumasok o natapos na elementarya o sekundaryong edukasyon sa pormal na sistema ng paaralan.

Ang mga pasado ng A & E Test ay binigyan ng sertipiko / diploma, na may selyo ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) at ang pirma ng Kalihim, na nagpapatunay ng kanilang mga kakayahan bilang mga maihahambing na nagtapos ng pormal na sistema ng paaralan. Ang mga pumasa ay karapat-dapat na magpatala sa mga sekondarya at post-secondary school.

Mula sa ating sponsor: November 11 SALE

Bili-bili na!

Baliuag, Bulacan Alternative Learning Centers

Naghahanap ka ba ng alternative learning center (ALS Center) sa Baliuag, Bulacan? Narito ang ilan sa mga paaralang may ALS:

1. Baliwag South Central School
2. Pinagbarilan Elementary School
3. Virgen Delas Flores Elementary SchoolALS Center sa Real Elementary School sa Calamba, Laguna

Naghahanap ka ba ng ALS Center sa Calamba, Laguna? May ALS Center sa Real Elementary School. Ito ang address: Crossing, Sampaguita St, Calamba, Laguna, Philippines.

October 2017 ALS Accreditation and Equivalency Test (A&E)

Nagpalabas na ng announcement ang DepEd tungkol sa petsa ng Accreditation and Equivalency Test o A&E para sa 2017.

Simula October 2 - October 25, ang mga ALS learners na kwalipikadong aplikante para makakakuha ng A&E Test ay maaari ng magparehistro.


Sino ang maaaring mag-A&E?
1. Para sa elementary, mga hindi nakapagtapos ng elementary na may edad 12 pataas.
2. Para sa junior high school, mga hindi nakapagtapos ng high school na may edad 16 pataas.

Saan magpapa-register para sa A&E?
Magpunta sa schools division office o district office sa lugar ninyo at hanapin ang registration committee para sa registration forms at tatanggap ng mga requirements ng mage-exam.

Maaari ba kong magpadala ng representative para mag-register?
Ayon sa DepEd, ang mismong aplikante ang kailangang magsulat sa registration form at magpapasa nito sa registration committee.

Magkano ang registration para sa A&E 2017?
Walang bayad para sa registration form, o sa pag-exam ng A&E o paghingi ng cert…

Grade 4 Science Exam Reviewer

Grade 4 Science Branches of Science Worksheet
Direction: Draw a line from Column A to the corresponding item in Column B.
Column AColumn B Study of how organisms interact with each other A. Physicsand their environment
Study of the world and how it works B. Botany
Study of properties and composition of substances C. Scienceand the changes they undergo
Study of internal structure and parts of living thingsD. Anatomy
Science of the earth, its structure, and E. Astrologychanges it has undergone
Study of celestial objects in the universeF. Astronomy
Study of animalsG. Biology
Science of genes, heredity and the variation of organisms H. Zoology
Science that deals with the properties of matter and I. Chemistryenergy and of its interactions between them
Study of living organisms J. Ecology
Study of plant life K. Geology L. Genetics


Grade 4 Science Philippine-based and International-based Scientists Worksheet
Direction: Encircle the right answer.
Filipino cardiologist and pharmacologist and advocate of the us…