Tuldok, Kuwit, Tandang pananong, mga Panipi, Kudlit

credit: angiegaliza.blogspot.com

Tuldok
 1. Ang ituldok ay nagtatapos ng isang deklaratibo at isang pangungusap. Halimbawa: Nanalo ka sa paligsahan. Kuhanin mo ang iyong rating card.
 2. Ang tuldok ang nagtatapos ng daglat. Halimbawa: Mon. para sa Monday, St. para sa street.
Tandang Pananong
 1. Ang tandang pananong ay nagtatapos ng isang tanong. Halimbawa: Saan ang Ilog Pasig?
Tandang Padamdam
 1. Ang tandang padamdam ay sumusunod sa madamdaming pangungusap o ekspresyon. Halimbawa:  Gosh! Oh, nakita mo yung lalaking may mahabang balbas na may ibon!
Ang Kuwit
 1. Ang kuwit ay ginagamit sa direksyon. Halimbawa: 1364 M. Lozada St., Sto. Rosario, Pateros, Metro Manila 43 Dr. Garcia St., Pasig, Metro Manila
 2. Ang kuwit ay ginagamit sa petsa. Halimbawa: Hulyo 15, 1985; Enero 4, 1986; Pasko 1986
 3. Ang kuwit ay ginagamit pagkatapos ng oo at hindi kapag dito naguumpisa ang pangungusap. Halimbawa: Oo, ang pagpupulong ay sa Biyernes. Hindi, ang mga tao ay dapat mamuhay ng kumportable.
 4. Ang kuwit ay naghihiwalay ng isang pangalan sa direktang address mula sa natitirang pangungusap. Halimbawa: Bernie, nasaan ang iyong bagong libro? Ito, Gng. Cruz, ang resulta ng eksperimento.
 5. Ang kuwit ay naghihiwalay sa mga sunu-sunod na mga salita. Halimbawa: itlog, gatas, ham, at keso; Nagsayaw kami, nagtawanan, at naglaro.
 6. Ang kuwit ay naghihiwalay sa mga parirala sa serye ng mga preposisyonal na parirala. Halimbawa: Sa silid, sa labas ng bintana, at sa puno lumipad ang malaking ibon.
Ang Panipi
 1. Ang eksaktong mga salita ng isang tao kapag inulit ay laging gumagamit ng mga panipi. Halimbawa: Sinabi ni Gg. Cruz, "Halika, kunin ang inyong mga gamit at tayo ay magtrabaho na. " Tinanong niya, "Inay, saan ako magluluto ng isda?" "Ang librong iyon," sabi ni Lina, "ang gusto ko’ng basahin. "
Ang Kudlit

 1. Ang kudlit ay ginagamit upang ipakita ang pag-aari.
 2. Ang kudlit ay ginagamit bilang kapalit ng mga titik ay tinanggal sa pagpapaikli. Halimbawa: 'Di ba't siya daw ang magbabayad ng pamasahe natin.
ctto

Mga Komento