DNA: Isang Aralin


BBC Knowledge Explainer DNA from Territory on Vimeo.

Gusto mo bang malaman kung ano ang bagay na taglay ng ating katawan na nagsasabi kung sino ka? Napakaliit, subalit ditto nasasaad ang lahat ng ating katangian. Alamin ang lahat tungkol sa DNA.

Mga Komento

Kilalang Mga Post