Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Grade 1 Body Parts Reviewer

Human trunk reviewer
The Human Trunk
1. Shoulder
2. Chest - heart and lungs are inside your chest
3. Abdomen - stomach and intestines are inside your abdomen. Navel or belly button connected the umbilical cord which was cut off when you were born.
4. Trunk - the whole trunk is made up of many bones which make up the vertebral column, ribs and hipbones. The ribs support the chest.
Limbs


Limbs labels


Limbs
Print both photos and cut out the labels. Then match them with the numbered body parts.

The limbs has two parts: upper and lower.

Upper limbs:
1. Upper arm
2. Elbow
3. Forearm
4. Wrist
5. Hand - palm and fingers

Lower limbs:
1. Thigh
2. Knee
3. Lower leg or shank
4. Ankle
5. Foot

The limbs move the most among our body parts. They reach out, pick things up, grasp and hold. They walk, run and jump for us.

Sense organs


Photo credits: 
Her innocent eyes by ZolashineAthlete Portraits: 1st Lt. Ryan McGuire by Airman Magazine(U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Bennie J. Davis III)Pilot Major Cecil Powell and the X-24A on Lakebed by Nasa on the Commons
Mga Komento

Kilalang Mga Post