Uri ng mga Pangungusap Reviewer

Answer Key: 1. Pautos/Pakiusap, 2. Pananong, 3. Padamdam, 4. Pasalaysay, 5. Pautos/Pakiusap, 6. Pananong 7. Pasalaysay

Ang reviewer na ito ay para sa Grade 3 Mother Tongue Based Learning. Ang apat na uri ng mga pangungusap ay:

  1. Pasalaysay - nagtatapos sa tuldok (.) at nagsasaad ng isang kaalaman tungkol sa isang bagay, lugar o pangyayari.
  2. Padamdam - nagtatapos sa tandang padamdam (!) at nagsasaad ng matinding damdamin.
  3. Pananong - nagtatapos sa tandang pananong (?) at humihingi ng kasagutan.
  4. Pautos/Pakiusap - nagtatapos sa tuldok (.) at nagsasaad ng gawain.

Mga Komento

Kilalang Mga Post