Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Kolb's Learning Styles

Kolb’s learning styles are defined by an individual’s relative preference for the four modes of the learning cycle described in experiential learning theory: Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualization, and Active Experimentation. These learning styles can be assessed by the Kolb Learning Style Inventory (2005). Nine distinct learning style patterns have been observed: experiencing, diverging, reflecting, assimilating, thinking, converging, acting, accommodating, and balancing. Every student learns differently.

Learning style definition - the preferential way in which the student absorbs, processes, comprehends and retains information

Individual learning styles depend on cognitive, emotional and environmental factors, as well as one’s prior experience.


Have you ever wondered why you do better in some classes than others? It may depend on your individual learning style. Your learning style influences the way you understand information and solve problems.

Th…

Mahalaga Ka

May kapangyarihan ang bawat isa sa atin, subalit may ibang mga pagkakataon na nakalilimutan natin ang ating importansiya. Narito ang isang TEDx talk na isang manunulat at guro na may pangalang Angela Maiers. Panoorin natin ang nakaka-inspire niyang kwento:


Mga Komento

Kilalang Mga Post