Online Reviewer mula sa DOST

DOST Reviewer - http://www.dostseireviewer.org/

Ang DOST ay nag-aalok ng scholarship para sa undergraduate program sa mga kolehiyong napili nitong Scientific Excellence Centers. Ang mga nilalaman nitong reviewer ay batay sa Primer for the DOST-SEI Aptitude Test Battery for Science and Technology Courses. Ang mga tanong dito ay mula sa:
  1. Biological Science
  2. Physical Science
  3. Mathematics
  4. Linguistics
Nais ng exam na itong matukoy ang kakayanan ng mga aplikante sa mga sumusunod na kakayanan:

  • Intellective Speed
  • Intellective Power
  • Linguistic Ability
Subukan mo ito para malaman ang mga sample ng tanong sa DOST- SEI Undergraduate Scholarship Examination

Mga Komento

Kilalang Mga Post