Philippine Science High School NCE Reviewer

URL: http://www.pshsreviewer.org/

Ang Philippine Science High School ay isang tanyag na mataas na paaralan kung saan ang mga pinakamatatalinong batang Pilipino ay nag-aaral. Isa itong primyadong institusyon sa ilalim ng Department of Science and Technology.

Ang kurikulum nila ay natatangi dahil layunin ng institusyong lumikha ng pinaka-dekalidad na propesyunal para sa Pilipinas.

Nagbibigay ang paaralan ng iskolarship sa sinumang nangangailangan nito, pagkatapos makapasa sa National Competitive Examination (PSHS-NCE). Ang pagsusulit ay naglalayong sukatin ang mga sumusunod na kakanyanan ng mga estudyante:


  1. Scientific Ability
  2. Quantitative Ability
  3. Abstract Reasoning
  4. Verbal Aptitude
Subukan ang pagsusulit. Susukatin nito ang bilis ng pagsagot mo, at ipakikita din ang mga pagkakamali mo.

Makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng email: 
info@pshsreviewer.org

Mga Komento

Kilalang Mga Post