Alternative Learning: Open High School Franciso E. Barzaga National High School

Nais mo bang mag-aral sa oras at lugar na nais mo? Subukan mo ang Open High School Program. Maaring makipag-ugnayan sa Franciso E. Barzaga National High School Gng. Eden T. Bisarez sa bilang na 416 9484 o 0939 240 6025.

Ang Open High School ay bukas para sa mga Filipinong nais matuto mag-isa. Dalhin laman ang high school report card, elementary report card o PEPT qualifying certificate. Kinakailangang interbyuhin ang magulang o legal guardian.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa Open High School:

Mga Komento

Kilalang Mga Post