Mga Nakapasa sa High School 2015 ALS A&E Test noong April 2016

Narito ang mga nakapasa sa nakalipas na  ALS A&E Test results

Elementary
Secondary (A)
Secondary (B)
Secondary (C)
Secondary (D)
Secondary (E-H)
Secondary (I-L)
Secondary (M-N)
Secondary (O-Q)
Secondary (R-S)
Secondary (T-Z)

Hango mula sa DepEd website

Pagbati sa inyong lahat!

Mga Komento

Kilalang Mga Post