Philippine Open Distance Learning Act

Naisabatas noong 2014, ang Philippine Open Distance Learning Act ay naglalayong magbigay ng ibang pamamaraan ng pag-aaral sa mga Filipino. Katulong ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), nagbibigay ng MOOC o massive open online courses ng libre.

Ayon sa TESDA, abot 60% ng mga nag-aaral ng MOOC nila ay nagtatrabaho upang mapaayos pa ang kanilang mga trabaho. May completion rate naman na 41% ang mga courses na iniaalok ng TESDA, higit na mas mataas ito sa 10% at 15% na nakukuha ng US at Europa.


Mula sa Forbes

Mga Komento

Kilalang Mga Post