Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Kolb's Learning Styles

Kolb’s learning styles are defined by an individual’s relative preference for the four modes of the learning cycle described in experiential learning theory: Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualization, and Active Experimentation. These learning styles can be assessed by the Kolb Learning Style Inventory (2005). Nine distinct learning style patterns have been observed: experiencing, diverging, reflecting, assimilating, thinking, converging, acting, accommodating, and balancing. Every student learns differently.

Learning style definition - the preferential way in which the student absorbs, processes, comprehends and retains information

Individual learning styles depend on cognitive, emotional and environmental factors, as well as one’s prior experience.


Have you ever wondered why you do better in some classes than others? It may depend on your individual learning style. Your learning style influences the way you understand information and solve problems.

Th…

ALS Accreditation and Equivalency Test A & E TestAno ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test?

Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test o A&E Test ay isang programa sa ilalim ng Bureau of Alternative Learning System ng DepEd. Ang mga makakapasa dito ay makakakuha ng certification katumbas ng dalawang learning levels - elementary at secondary (o high school).

Katumbas din ito ng regular na pag-aaral.

Ang A&E Test ay paper and pencil-based at may mga multiple-choice na tanong at pagsulat ng essay. Ang mga tanong sa A&E Test ay ayon sa limang learning strands ng ALS Curriculum:


  1. Komunikasyon sa Filipino - Communication Skills
  2. Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - Problem Solving and Critical Thinking
  3. Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - Sustainable Use of Resources/Productivity
  4. Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - Development of Self and a Sense of Community / Value of Collaboration
  5. Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw - Expanding One's Own World Vision

Mga Komento

Kilalang Mga Post