Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

K to 12 ayon sa Philippine Business for Education

Mga katangian ng K-12 credit: PBEd.ph
Ang K to 12 ang bagong basic education framework ng Pilipinas. Nagdagdag ito ng dalawang taon sa elementarya at high school na antas ng pag-aaral. Layunin ng K to 12 na ipalaganap ang lifelong learning, kagalingan sa mga teknikal at non-teknikal na kasanayan, at paghahanda para sa mapipiling track ng estudyante.

K to 12 Features
Narito ang mga natatanging katangian nito:

 • Universal Kindergarten - Lahat ng batang Filipino ay magsisimulang mag-aral sa edad na 5-taon. Ito ay para may sapat silang panahon para mag-adjust para sa formal na edukasyon.
 • Mother Tongue-Based Multilingual Education - Ang mga bata'y mabilis matuto gamit ang kanilang nakasanayang wika. Simula sa Grade 1, itinuturo ang Mother Tongue, English at Filipino.
 • Contextualization at Paglilinang - Ang mga paksang tinuturo ay ayon sa lokal na kultura, kasaysayan at kaganapan. Mga usapin gaya ng disaster risk reduction, climate change adaptation, at ICT o information communications technology ay nakasama sa kurikulum.
 • Pahagdang Paglago - Ang mga aralin ay itinuturo ng mula simple at humihirap habang umaakyat ng antas ang mag-aaral. Ang mga subject gaya ng Biology, Geometry, at Chemistry ay itinuturo sa elementarya.

K-12 tracks credit PBEd.ph

Tracks
Bibigyan ng mga assessment exam ang mga mag-aaral para matulungan kung saang track sila nababagay ayon sa kanilang kakayanan at interes.

 • Akademiko - May apat na strand sa ilalim ng academic:
  1. General Academic (GA),
  2. Accountancy, Business and Management (ABM),
  3. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM),
  4. Humanities and Social Sciences (HUMSS)
 • Technical-Vocational Livelihood - May apat na strand sa ilalim ng technical-vocational livelihood:
  1. Information and Communications Technology (ICT),
  2. Home Economics (HE),
  3. Agri-fishery Arts,
  4. Industrial Arts
 • Palakasan - hinahanda ang mga mag-aaral para sa mga trabahong nabibilang sa sports, health, fitness at recreation
 • Sining at Disenyo - tinataguyod ang mga estudyante sa mga kakayanang pang-sining para magtagumpay sa pagdidibuho, at creative industries
Time Frame K-12 credit PBEd.ph
Gaano Katagal ang Pag-aaral sa K to 12?
Binubuo ang K to 12 ng kindergarten, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa junior high school, at dalawang taon sa senior high school.

Pagkatapos ng K to 12, Ano na?

 1. Maaring dumiretso sa kolehiyo o technical education dito o sa ibang bansa
 2. Maaring magtrabaho dahil may kakayanan at karanasan ang mga K to 12 graduates 
 3. Maaring magtayo ng sariling negosyo
Maling Akala tungkol sa K to 12
 • Magastos magpa-aral ng K to 12 - dahil sa dinagdag na dalawang taon, maari nang magtrabaho ang graduate ng K to 12
 • Sapat na ang 10 taon sa basic education - Napipilitan ang mga batang aralin ang 12 taong kaalaman sa 10 taon lamang
 • Madaragdagan ang out-of-school dahil sa K to 12 - Dahil sa mga tracks, mas matututunan ng mga kabataan ang interes nila. Kaya maiiwasan ang mga kaso ng disinteres sa pag-aaral.
 • Hinahayaan nitong magtrabaho ang kabataan na wala pang kahandaan sa pagtatrabaho - Ang mga graduate ng K to 12 ay 18-anyos. Ito ang tamang edad sa pagtatrabaho.
 • Daragdagan ng K to 12 ang mga OFW - Ang mga graduate ng K to 12 ay mas makakakuha ng mataas na sahod kung pipiliin nilang magtrabaho sa ibang bansa dahil kapantay na ng edukasyon sa Pilipinas ang global na antas.
 • Hindi mahalaga ang K to 12 dahil kunti lamang sa mga Pilipino ang nag-aaral sa abroad - Ang mga Pilipinong nakakapag-aral sa abroad ay makatatanggap na ng kapantay na diploma at degree dahil sa karagdagang dalawang taon ng K to 12.
 • Hindi sapat na paghahanda ang high school sa pagtatrabaho - Ang K to 12 ay hinahanda ang graduates nito para sa kolehiyo, empleyo o negosyo.
 • Sa halip na nagdagdag ng taon sa pag-aaral, dapat ay nagdagdag na lang ng mga guro at pasilidad sa eskwela - Ang karagdagang dalawang taon ng K to 12 ay nangangailangan din ng 
 • May 80,000 mangagawa sa kolehiyo ang mawawalan ng trabaho - Kahit na may 25,090 ang apektadong manggagawa, kinakailangan naman ng 30,000 guro at 6,000 non-teaching employees dahil sa K to 12
 • Madaragdagan ang trabaho ng mga high school teacher - Nasa batas na anim na oras lamang dapat magturo ang mga guro sa isang araw
 • Produkto ito ng kolonyal na pag-iisip ng mga Pilipino - ang Mother Tongue component ng K to 12 ay magtataguyod ng kalinangan tungkol sa nasyonalismo


Hango mula sa PBEd.ph

Mga Komento

Kilalang Mga Post