Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Mag-aral tayo ng mga bagong salita

Abnegation - noun. self denial; Filipino: pagpapakasakit
Halimbawa:
The prince finally realized what is important in life, and gave up all his worldly goods as start of his abnegation.
Abrogate - verb. to annul or repeal; Filipino: magpawalang-bisa
Halimbawa:
The new cabinet secretary would like to abrogate the existing color coding scheme to improve traffic problems in major cities of the country.

Ad hominem - Latin. short for argumentum ad hominem which is arguing by appealing to emotion; attacking the motive, character or other attribute of the person making the argument; 
Halimbawa:
Attacking the CEO because of his irrational behavior is an ad hominem strategy.
Harbinger - noun. a person or thing that signals the approach of another; Filipino: tagapagbalita
Halimbawa:
The 9-day straight rainpour is enough harbinger that the rainy season is upon us.

Lackey - noun. a servant; Filipino: tagasunod
Halimbawa:
Would you vote for a political candidate who treats women like servants and men like lackeys?

Singularity - noun. condition or state of being unique; Filipino: kakaibahan
Halimbawa:
What's admirable about him is his determination and singularity of purpose to eliminate prohibited drugs in the Philippines.

Mga Komento

Kilalang Mga Post