Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Ano ang bumubuo sa ALS A&E Test?


Ano ang napapaloob sa ALS A&E Test?
Ang ALS A&E Test ay nahahati sa dalawang bahagi:

  • Multiple choice tests
  • Composition o essay writing

Gaano katagal ang ALS A&E Test?
Bibigyan ang test taker ng 3 oras at 30 minuto para sa elementarya, at 4 oras at 15 minuto para sa sekondarya.

Ano ang mga subject areas na itatanong sa ALS A&E Test?
Para sa elementarya:
Komunikasyon - 40 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 40 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 40 minutes
Composition writing - 30 minutes


Para sa sekondarya:
Komunikasyon - 45 minutes
English communication - 30 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 45 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 45 minutes
Composition writing - 30 minutes


Mga Komento

Kilalang Mga Post