Ano ang bumubuo sa ALS A&E Test?


Ano ang napapaloob sa ALS A&E Test?
Ang ALS A&E Test ay nahahati sa dalawang bahagi:

  • Multiple choice tests
  • Composition o essay writing

Gaano katagal ang ALS A&E Test?
Bibigyan ang test taker ng 3 oras at 30 minuto para sa elementarya, at 4 oras at 15 minuto para sa sekondarya.

Ano ang mga subject areas na itatanong sa ALS A&E Test?
Para sa elementarya:
Komunikasyon - 40 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 40 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 40 minutes
Composition writing - 30 minutes


Para sa sekondarya:
Komunikasyon - 45 minutes
English communication - 30 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 45 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 45 minutes
Composition writing - 30 minutes


Mga Komento

Kilalang Mga Post