DepEd ALS Mobile TeachersAno ba ang mga kwalipikasyon para maging isang Alternative Learning System mobile teacher?
Ang mga ALS mobile teachers ay may mga sumusunod na katangian:

  1. Nagsipagtapos ng bachelors degree
  2. Licensed professional teacher
Ano ang mga gawain ng isang Alternative Learning System mobile teacher?

Kasama ng mga tungkulin at responsibilidad ng isang DepEd ALS mobile teacher ay:

  • Magsagawa ng learning sessions para sa ALS learners
  • Magtaguyod ng kakayanang magbasa at magsulat para sa mga mag-aaral niya
  • Makipag-ugnayan at mag-report sa kanyang nakakasakop na departamento
  • Magsagawa ng research at iba pang katungkulan


Gusto mo bang maging mobile teacher? Makipag-ugnayan sa DepEd division malapit sa inyo at mag-apply na.

Mga Komento

Kilalang Mga Post