Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

DepEd ALS Mobile TeachersAno ba ang mga kwalipikasyon para maging isang Alternative Learning System mobile teacher?
Ang mga ALS mobile teachers ay may mga sumusunod na katangian:

  1. Nagsipagtapos ng bachelors degree
  2. Licensed professional teacher
Ano ang mga gawain ng isang Alternative Learning System mobile teacher?

Kasama ng mga tungkulin at responsibilidad ng isang DepEd ALS mobile teacher ay:

  • Magsagawa ng learning sessions para sa ALS learners
  • Magtaguyod ng kakayanang magbasa at magsulat para sa mga mag-aaral niya
  • Makipag-ugnayan at mag-report sa kanyang nakakasakop na departamento
  • Magsagawa ng research at iba pang katungkulan


Gusto mo bang maging mobile teacher? Makipag-ugnayan sa DepEd division malapit sa inyo at mag-apply na.

Mga Komento

Kilalang Mga Post