Ted Talks tungkol sa edukasyon

Ang TED Talks ay mga conference na sinimulan ng Sapling Foundation noong 1999. Bakit magandang manood ng mga TED Talks?


  • 15-minutong mga speech ng kahanga-hangang tao at kanilang mga nagawa
  • Sari-saring topic
  • Libre
  • Manood o magbasa
Narito ang mga paborito naming TED Talks tungkol sa edukasyon:
How to fix a broken education system...without any more money by Seema Bansal

How to raise successful kids without over-parenting by Julie Lythcott-Haims

Let's teach for mastery -- not test scores by Sal Khan


Mga Komento

Kilalang Mga Post