Miyerkules, Mayo 10, 2017

Mag-aral mag code sa computer ng libre


May computer ka ba at internet connection? Maari ka ng mag-aral mag-code ng walang bayad sa pamamagitan ng mga websites na ito:

  1. Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ Nagtuturo ng JS, HTML/CSS, SQL, atbp.
  2. Code Academy: https://www.codecademy.com/ Nagtuturo ng HTML & CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Angular.js, The Command Line, atbp.
  3. FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.com/ Nagtuturo ng HTML & CSS, JavaScript, Database, Devtools, Node.js, at Angular.js
  4. CodeWars: https://www.codewars.com/ Nagtuturo ng CoffeeScript, JavaScript, Python, Ruby, Java, Clojure, at Haskell
Good luck! Happy coding!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento