Mag-aral mag code sa computer ng libre


May computer ka ba at internet connection? Maari ka ng mag-aral mag-code ng walang bayad sa pamamagitan ng mga websites na ito:

 1. Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ Nagtuturo ng JS, HTML/CSS, SQL, atbp.
 2. Code Academy: https://www.codecademy.com/ Nagtuturo ng HTML & CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Angular.js, The Command Line, atbp.
 3. FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.com/ Nagtuturo ng HTML & CSS, JavaScript, Database, Devtools, Node.js, at Angular.js
 4. CodeWars: https://www.codewars.com/ Nagtuturo ng CoffeeScript, JavaScript, Python, Ruby, Java, Clojure, at Haskell
Good luck! Happy coding!

Mga Komento

 1. Mga Tugon
  1. Hello po! Punta lang po kayo sa nakakasakop na ALS Center sa inyo at ito po ang mga kailangan.

   Ang mga nais na kumuha ng Accreditation and Equivalency Test ng DepEd ay kinakailangan magpakita ng mga sumusunod na dokumento:
   1. Dalawa (2) ID picture 2"x2" na may pangalan (apelido, pangalan at middle name)
   2. Orihinal at xerox copy ng kahit na anong ID mula sa gobyerno (NSO Birth Certificate/Barangay Clearance/Voters ID/ Marriage License, etc)
   3. Baranggay Certificate na may litrato na nagpapatunay ng tunay na edad at pangalan ng gustong magpatala.

   Burahin

Mag-post ng isang Komento

Kilalang Mga Post