Alternative Learning System (ALS)- K to 12 Basic Education Program

ctto


Narito ang binagong Alternative Learning System ayon sa K to 12. Ang K to 12 ay ang programa ng gobyerno ng Pilipinas para sa 13 taong basic education na may mga sumusunod:

  • Kindergarten hanggang Grade 3
  • Grade 4 hanggang Grade 6
  • Grade 7 hanggang Grade 10 Junior High School
  • Grade 11 hanggang Grade 12 Senior High School
Bakit may K to 12?
Ang Pilipinas ang kahuli-hulihang bansa sa Asya na magpatupad ng K to 12, at isa sa tatlong bansa sa buong mundo na may 10-taong basic education.

Ang 12-taong basic education ay kinikilalang pantayan para sa mga propesyonal sa buong mundo.

Para makita ang kabuuan ng ALS K to 12: http://www.deped.gov.ph/k-to-12/bec-cgs/als-program

Mga Komento

Kilalang Mga Post