Miyerkules, Oktubre 11, 2017

October 2017 ALS Accreditation and Equivalency Test (A&E)

Nagpalabas na ng announcement ang DepEd tungkol sa petsa ng Accreditation and Equivalency Test o A&E para sa 2017.

Simula October 2 - October 25, ang mga ALS learners na kwalipikadong aplikante para makakakuha ng A&E Test ay maaari ng magparehistro.


Sino ang maaaring mag-A&E?
1. Para sa elementary, mga hindi nakapagtapos ng elementary na may edad 12 pataas.
2. Para sa junior high school, mga hindi nakapagtapos ng high school na may edad 16 pataas.

Saan magpapa-register para sa A&E?
Magpunta sa schools division office o district office sa lugar ninyo at hanapin ang registration committee para sa registration forms at tatanggap ng mga requirements ng mage-exam.

Maaari ba kong magpadala ng representative para mag-register?
Ayon sa DepEd, ang mismong aplikante ang kailangang magsulat sa registration form at magpapasa nito sa registration committee.

Magkano ang registration para sa A&E 2017?
Walang bayad para sa registration form, o sa pag-exam ng A&E o paghingi ng certificate of rating.


Ano ang mga kailangang dokumento na isasama sa A&E registration form?
Ayon sa DepEd, kailangan ng aplikante ang mga sumusunod:
1. Orihinal at xerox copy ng Certification of ALS Program Completion
2. Orihinal at xerox copy ng NSO birth certificate
3. 2pcs 1x1 ID picture na magkapareho, white background at may name tag

Paano kung walang NSO birth certificate?
Kung walang birth certificate, maari ring ipasa ang:
1. Baptismal certificate
2. Voter's ID na may lagda at larawan
3. Valid passport
4. Valid driver's license
5. Anumang legal na dokumento na may pangalan ng aplikante, larawan at pirma gaya ng NBI clearance, baranggay certificate, o certification mula sa ALS learning facilitator.

1 komento: