Ano ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test?Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test, dating kilala bilang Non-formal Education A & E Test, ay isang papel at lapis na pagsubok na dinisenyo upang masukat ang mga kakayahan ng mga hindi pumasok o natapos na elementarya o sekundaryong edukasyon sa pormal na sistema ng paaralan.

Ang mga pasado ng A & E Test ay binigyan ng sertipiko / diploma, na may selyo ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) at ang pirma ng Kalihim, na nagpapatunay ng kanilang mga kakayahan bilang mga maihahambing na nagtapos ng pormal na sistema ng paaralan. Ang mga pumasa ay karapat-dapat na magpatala sa mga sekondarya at post-secondary school.

Mga Komento

Kilalang Mga Post