Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Ano ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test?Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency (ALS A & E) Test, dating kilala bilang Non-formal Education A & E Test, ay isang papel at lapis na pagsubok na dinisenyo upang masukat ang mga kakayahan ng mga hindi pumasok o natapos na elementarya o sekundaryong edukasyon sa pormal na sistema ng paaralan.

Ang mga pasado ng A & E Test ay binigyan ng sertipiko / diploma, na may selyo ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) at ang pirma ng Kalihim, na nagpapatunay ng kanilang mga kakayahan bilang mga maihahambing na nagtapos ng pormal na sistema ng paaralan. Ang mga pumasa ay karapat-dapat na magpatala sa mga sekondarya at post-secondary school.

Mga Komento

Kilalang Mga Post