Paano Mag-Enroll sa ALS at A&E?

Credit to: DepEdIloiloCity.net


Narito ang ilang gabay sa mga nais mag-enroll sa Alternative Learning System (ALS) ng Department of Education.

Sino ang maaring mag-ALS?

  • Mga Out of School Filipino
Kailan bukas ang ALS?

  • Bukas buong taon ang ALS
Ano ang mga kailangang ipasa ng mga aplikante ng ALS?

  • 1x1 colored ID picture ng aplikante
  • Photocopy of Birth Certificate or Baptismal Certificate 
Sino ang magsasagawa ng ALS?
May mga service provider and DepEd na magsasagawa ng mga klase para sa ALS.

Mga Komento

Mag-post ng isang Komento

Kilalang Mga Post