Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Tungkol sa DepEd's A&E Test

ctto

How do I register to DepEd's A&E Test?

Qualified registrants are required to present on the day of registration the following:
1. Two ID photos (2”x2”) with name tag (surname, first name, and middle name);
2. Original and copies of any government-issued ID (NSO Birth Certificate/Barangay Clearance/Voters ID/ Marriage License, etc)
3. Barangay certification with photo (stating complete name and date of birth of the prospective registrant).

*School dropouts who are not employed and not old enough to acquire the mentioned documents must submit an Authenticated Birth Certificate.

Who are qualified to register with ALS A&E?

Qualified to register in the ALS A and E test includes elementary dropout who is at least 11 years old on or before the day of the test for the elementary level ALS A & E; high school dropouts, who is at least 15 years old on or before the day of the test for the secondary level ALS A & E test; non-passers of previous ALS A & E test/s; learners/completers of the ALS programs; and youth and adults although in school but overaged for elementary level (more than 11 years old) or for high school level (more than 15 years old).

============================

Paano mag-register para sa A&E ng DepEd?
Ang mga nais na kumuha ng Accreditation and Equivalency Test ng DepEd ay kinakailangan magpakita ng mga sumusunod na dokumento:
1. Dalawa (2) ID picture 2"x2" na may pangalan (apelido, pangalan at middle name)
2. Orihinal at xerox copy ng kahit na anong ID mula sa gobyerno (NSO Birth Certificate/Barangay Clearance/Voters ID/ Marriage License, etc)
3. Baranggay Certificate na may litrato na nagpapatunay ng tunay na edad at pangalan ng gustong magpatala.

Sino ang maaaring mag-register pasa sa A&E?
Ang mga sumusunod ay maaaring magpa-register:
1. Di nakatapos ng elementarya at may edad 11 pataas
2. Di nakatapos ng high school at may edad 15 pataas
3. Mga kumuha dati ng A&E ngunit hindi nakapasa
4. Mga mag-aaral sa ALS program
5. Mga nag-aaral subalit higit na ang edad sa elementarya (higit 11 taong gulang) o high school (higit 15 taong gulang)

Mga Komento

Kilalang Mga Post