2016 at 2017 Accreditation and Equivalency Test

Hindi magkasabay ang Accreditation and Equivalency (A&E) Test para sa taong 2016 at 2017. Wala ring portfolio assessment at essay sa pagsusulit dahil magmumula lamang sa multiple choice na eksam ang puntos ng mga kukuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit ay ilalabas ang resulta nito na hindi hihigit sa tatlong buwan. Magkakaroon din ng certification ang lahat nang papasa.

Para sa karagdagang mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd-Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571.

Mga Komento

Kilalang Mga Post