Accreditation and Equivalency (A&E) Test para sa taong 2016 at 2017 Essay at Portfolio

Credit: DepEd

Magkasabay ba ang pagsusulit para sa 2016 at 2017?
Hindi magkasabay ang Accreditation and Equivalency (A&E) Test para sa taong 2016 at 2017.

May essay ba? Kailangan ba ng portfolio?
Wala ring portfolio assessment at essay sa pagsusulit dahil magmumula lamang sa multiple choice na eksam ang puntos ng mga kukuha ng pagsusulit.

Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos kumuha ng A&E Test?
Ilalabas ang resulta nito na hindi hihigit sa tatlong buwan. Magkakaroon din ng certification ang lahat nang papasa.

Para sa karagdagang mga tanong o paglilinaw, maaaring makipag-ugnayan sa inyong Schools Division Office o kaya’y tumawag sa DepEd-Bureau of Education Assessment (BEA) sa (02) 631-2588, (02) 631-2589, o (02) 631-2571. #TAYOparaSaEdukasyon

Mga Komento

Kilalang Mga Post