Pagbibigay ng Grades sa Ladderized Education: K-12

ctto

Ang mga guro sa elementarya ay inihahanda ang mga mag-aaral para sa mataas na paaralan. Ang mga mataas na paaralan naman ay inihahanda ang mga mag-aaral nito para sa mas mataas na edukasyon. Ang argumento na ito ay dumating sa ilang mga uri. Ang isa ay ang ideya na ang mga mag-aaral ay kailangang makaranas ng mga markang letra upang mas handa ang mga ito para sa mga grado sa susunod na antas. Ang iba pang mga anggulo dito ay ang mga mag-aaral na nagmumula sa isang paaralan na walang mga markang letra ay maaaring may kawalan sa pagpasok sa susunod na antas (kadalasang ito ay tumutukoy sa pagpunta mula sa mataas na paaralan hanggang sa kolehiyo).

Isang susi sa tagumpay sa mga kurso sa kolehiyo ay para sa mga mag-aaral na matuto upang manatiling motivated sa panandaliang bagay maliban sa susunod na grado, dahil ang mahinang pagganap sa unang grado sa klase ay maaaring sapat upang maiwasan ang pagkakaroon ng pinakamataas na markang letra. Kung ang paghahanda ng mga mag-aaral para sa susunod na antas ay ang pangunahing dahilan para sa pagpapanatili ng paggamit ng mga markang letra, maaaring maging kapaki-pakinabang na unti-unting gawin sa mga mag-aaral na may mas kaunting grado sa bawat klase.

Kung susuriin ang mga proseso ng pagpasok sa ilan sa mga piling unibersidad sa Estados Unidos, nakita na ang SAT / ACT, isang sanaysay, isang pakikipanayam, at mga sulat ng rekomendasyon ay mas makabuluhan. Ito ay higit sa lahat dahil hindi masasabi ng GPA ang lahat. Sa pinakamahusay, ito ay isang paghahambing lamang ng pagganap ng iba pang mga mag-aaral sa parehong paaralan. Ang iba pang mga bahagi ng aplikasyon ay nagbibigay ng mas mahalagang importansya sa admission. Isang grupo na nagsasagawa ng isang mahusay na pananaliksik sa paksang ito ay ang Home School Legal Defense Association. Ang kanilang mga pahina sa pag-admit sa kolehiyo ay dapat mag-alok ng maraming katiyakan na ang mga mag-aaral ay hindi kawalan kung sila ay nagmula sa isang paaralan na walang mga markang letra (o kahit na tradisyonal na transcript).

Mga Komento

Kilalang Mga Post