Paghahanda para sa A & E ALS Essay Test

Isang bahagi ng Accreditation and Equivalency Test ng ALS ang essay test. Narito ang ilang mga alituntunin at listahan ng mga gabay sa paghahanda para sa pagsusulat ng essay.

ctto


1. Aralin ang pagsusulat ng mga pangungusap at talata. Alam mo na ba ang tungkol sa paggamit ng tuldok, comma, tandang pananong, atbp. Aralin: PAGBUO NG TESIS NA PANGUNGUSAP ni Maryl Bucu
2. Alamin kung ano ang essay. Aralin: Mga Sanaysay sa Filipino
3. Alamin ang tungkol sa tayutay o figures of speech. Aralin: Mga Tayutay
4. Alamin ang mga bahagi ng sanaysay. Aralin: Ano ang Sanaysay at mga Bahagi nito ni Baloydi Lloydi
5. Alamin ang tungkol sa idyoma. Aralin: Idyoma ni Nhoellyn Binas


Mga Komento

Kilalang Mga Post