Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 2

Ano ang nararapat gawin ng inaasahang kukuha ng pagsusulitupang ihanda ang kanyang sarili para sa pagsusulit? 

Ang kukuha ng pagsusulit ay alinman sa nag-aaral/dumadalo o nagtapos ng ALS A&E Learning Support Delivery (LSDS) System, ang interbasyon sa pag-aaral ay nakadisenyo na makatulong na maihanda ang inaasahang kukuha ng pagsusulit ng mga kinakailangang kakayahan upang ihanda ang kanyang sarili sa pagsusulit. Ang pagsusulit ay batay higit sa lahat sa paunang pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagsusulit, ang OSY ay patuloy na hinihikayat na dumalo sa interbasyon sa pag-aaral upang mapalawak ang kanyang kaalaman at kakayahan na nakuha sa karanasan.

Ano ang benepisyong makukuha ng isang nakapasa sa ALS A&E Test?
Ang nakapasa sa pagsusulit alinmang antas sa elementarya o sekondarya ay makakakuha ng sertipiko na naglalaman ng pirma ng Kalihim ng Departamento ng Edukasyon. Pinahihintulutan nito ang pasado sa pagsusulit na makadalo sa pangunahing sistema ng edukasyon ng bansa. Nagaalok ito ng mga sumusunod na oportunidad:
 • Magpatala sa post secondary courses ( teknikal / bokasyonal, dalawa / apat / limang taong kurso) ng CHED (para sa mga pribadong kolehiyo at unibersidad) at PASUC (para sa pagmamay-ari / kontrolado ng gobyerno) miyembro ng institusyon; 
 • Access sa MFI at TESDA skills training program; at 
 • Makatanggap ng karapatang makapagtrabaho sa pamahalaan.
Saan gawa ang ALS A&E Test?

Ang pagsusulit ay nahahati sa dalawang bahagi: ang Multiple Choice Test at ang pagsulat ng komposisyon.

Ang pagsusulit ay tumatagal ng 3 oras at 30 minuto para sa antas ng elementarya at 4 oras at 15 minuto sa antas ng secondarya. Ang pagsusulit ay sumasaklaw sa mga sumusunod na mga hibla (mga paksa):
Credit: http://www.depedmalaybalay.net/

 1. ELEMENTARYA : 3 oras at 30 minuto
 2. Multiple Choice - 3 oras 
   Bahagi I (Communication) - 40 minuto 
   Bahagi II (Problem Solving & Critical Thinking) - 60 minuto 
   Bahagi III (Sustainable Use of Resources & Productivity) - 40 minuto 
   Bahagi IV (Dev’t of Self & Expanding One’s World Vision) - 40 minuto 
  Composition Writing - 30 minuto
 3. SEKONDARYA : 4 oras at 15 minuto
  Multiple Choice - 3 oras at 45 minuto
  Bahagi I (Komunikasyon sa Filipino) - 45 minuto
  Bahagi II (English Communication) - 30 minuto
  Bahagi III (Problem Solving & Critical Thinking) - 60 minuto
  Bahagi IV (Sustainable Use of Resources & Productivity) - 45 minuto
  Bahagi V ((Dev’t of Self & Expanding One’s World Vision) - 45 minuto
  Composition Writing - 30 minuto

Mga Komento

Kilalang Mga Post