Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

ctto

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
 • Kopya ng sertipiko ng kapanganakan 
 • Kopya ng kontrata ng kasal 
 • Form 137 
 • Voter’s ID 
 • Postal ID 
 • TIN Card 
 • Driver’s License 
 • Pasaporte 
Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test? Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

 • Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1361 loc. 2083 
 • Mag-text sa aming DETxt Action Center sa 0919-4560027 
 • Mag-email sa depedbals@yahoo.com 
 • Sumulat sa Director IV - Bureau of ALternative Learning System (BALS), 3rd Floor Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue, Pasig City 1600

Mga Komento

Kilalang Mga Post