Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Ang House of Representatives at Alternative Learning System

ctto

Ang isang panukala na naghahangad na itatag ang alternatibong sistemang pag-aaral (ALS) sa buong bansa ay nasa antas ng komite sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng Pilipinas.

Inaprubahan ng komite ng Kapulungan sa pangunahing edukasyon ang isang kapalit na panukala na pinagsasama ang walong hakbang na naglalayong gawing mas madaling maabot ang edukasyon para sa mga kabataan na wala sa paaralan; mga taong may kapansanan; katutubong mamamayan; at iba pang marginalized na sektor ng lipunan pati na rin ang mga kulang na komunidad.

Ang ALS ay isang parallel learning system na sumasaklaw sa impormal, di-pormal, at katutubo bilang alternatibo sa umiiral na pormal na edukasyon. Ito ay pinasadya para sa mga indibidwal na napipigilan ng oras, pisikal, pang-ekonomiya, at iba pang mga kadahilanan, mula sa pagdalo sa tradisyonal na setting sa silid-aralan.

Ang panukala ay naghahangad ng makapagtayo ng kahit isang ALS Community Center sa bawat munisipalidad at lungsod sa bansa at dapat ilagay sa isang kaaya-ayang pag-aaral at mararating na kapaligiran.

ctto


Para sa pagpapatupad ng mga programa ng ALS, maaaring gamitin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang mga module sa pag-aaral na naglalaman ng mga aktibidad sa pag-aaral, at mga pre-at post-assessment.

Ang iba pang mga suplementong materyales na tulad ng mga text at non-text modules, mga materyales sa pagtuturo sa sariling pag-aaral, mga pakete sa aktibidad sa pag-aaral, online o digital na mga module, mga aklat-aralin, mga e-module o pinaghalo na materyales sa pag-aaral ng teknolohiya ay maaari ding gamitin.

Ang DepEd ay dapat italaga upang magatas ng bilang ng mga oras ng sesyon o mga araw na kinakailangan para sa pagkumpleto ng mga programa ng ALS.

Ang mga nakakumpleto ng ALS ay karapat-dapat na magpatala sa junior high school o senior high school education.

ctto


Bukod sa DepEd, ang Technical Education and Skills Development Authority at ang Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ay ipinag-uutos din upang itaguyod ang mga teknikal na bokasyonal na edukasyon at mga programa sa pagsasanay at masaganang mga oportunidad sa trabaho para sa mga pasado ng ALS.

Credit: Canadian Inquirer

Mga Komento

Kilalang Mga Post