Bakit Kailangang Mag-aral?

Maraming mga kaalaman at kasanayan ang kinakailangan ng pag-aaral. Sa katunayan, maraming mga trabaho ang may basic requirement tungkol sa edukasyon. Kahit na may mga matatagumpay na tao na hindi nakapag-aral, mas sigurado pa ring daan patungo sa mas maayos na buhay ang edukasyon.

Ikaw? Bakit ka nag-aaral?

Narito ang ilang dahilan:

  • Upang magkaroon ng kasanayan
  • Upang maitaas ang tiwala sa sarili
  • Bilang preparasyon sa kolehiyo
  • Upang makapag-abroad
  • Upang makahanap ng magandang trabaho
  • Upang mapanatili ang cultural heritage
  • Upang masanay na maging independent o self-regulated learner
  • Upang makapagturo din sa ibaIkaw, bakit ka nag-aaral?

Mga Komento

Kilalang Mga Post