Math Reviewer: Area ng Triangle

Tanong:
Ang isang parihaba at tatsulok ay may magkaparehong area. Ang legth ng parihaba ay 12 inches, at ang width ay 18 inches. Kung ang base ng tatsulok ay 32 inches, ano ang length ng altitude ng tatsulok?

Sagot:
6Paano ba tuosin ang area ng triangle?

Ang formula ng pagtuos ng area ng triangle ay: Area = base x height / 2


Narito ang ilang worksheets para mapagsanayan mo.


Credit: Free Ninja Flashcards

Mga Komento

Kilalang Mga Post