Lumaktaw sa pangunahing content

Tampok

Alternative Learning System (ALS) Accreditation and Equivalency Test Part 3

Paano magparehistro sa A&E Test?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat punan ang rehistrasyon at dapat magbigay ng kahit alin sa mga sumusunod na dokumento bilang patunay ng pagkakakilanlan:
Kopya ng sertipiko ng kapanganakan Kopya ng kontrata ng kasal Form 137 Voter’s ID Postal ID TIN Card Driver’s License Pasaporte  Magbigay ng lahat ng kinakailangang datos at pirmahan ang espasyo para dito;

Magbigay ng 2 kopya ng kanilang pinakabagong 1”x1” na larawan;
Isumite ang kumpletong rehistrasyon sa opisyal; at
Kuhanin ang ibabang bahagi ng rehistrasyon at ipakita sa tagasuri sa araw ng pagsusulit.

Saan gaganapin ang A&E Test?Kailan ang pagsusulit?
Ang nais kumuha ng pagsusulit ay dapat magparehistro sa itinalagang rehistrasyon sa buong bansa. Taon-taon, ang mga listahan ng mga lugar ay ipo-post ng DepEd. Ang kwalipikadong kukuha ng pagsusulit ay dapat bumalik sa parehong lugar para sa A&E Test.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring:

Tumawag sa (02) 635-5188, 635-5193 at 632-1…

Motivation and Learning

Motivation, the processes that stimulate our behavior or arouse us to take action, plays an important role in learning. Motivation makes us what we do. Psychologists classified two major types of motivation--intrinsic and extrinsic.

Intrinsic behavior is sparked internally by one's own interest or curiosity or just the pure enjoyment of an experience. On the other hand, extrinsic motivation is influenced by external or environmental factors, such as rewards, punishments or social pressures.


Bakit mahalaga ang motivation sa pag-aaral?
Ayon kay Jacob Reimer, ang motivation ang tulay mula sa pangarap at tagumpay. Ito ay isang proseso ng pananatili ng inspirasyon, lakas at enerhiya para makamit ang mga plano at mithiin.
Paano ako mananatiling motivated?

Mula sa Snapchat
Alamin at isulat ang mga gusto mong makuha. May ilan ding nagrerekomendang gumawa ng visualization o chart ng nais mong gawin, mga resulta nito sa iyong buhay kapag nakamtan mo na ito, at mga hakbang para magtagumpay ka.
Palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positibong bagay na ayon sa pangarap at layunin mo. Maaring ito ay musika, palabas sa TV o YouTube, kaibigan at mga taga-suporta na naniniwala sa iyo at sa mga pangarap mo. Makakatulong talaga kung mayroon kang support group na mapagkukuhanan mo ng lakas lalong-lalo na sa mga malungkot o sadyang mahirap na pagkakataon.
Maging mabait at mapagmahal din sa sarili mo. Ang ating mga pangarap at mithiin ay hindi laging madaling makuha. Sa mga pagkakataong mahirap, hindi nakakatulong ang pag-iisip ng negatibo.
“A person who never made a mistake never tried anything new.” – Albert Einstein

Mga Komento

Kilalang Mga Post