Motivation and Learning

Motivation, the processes that stimulate our behavior or arouse us to take action, plays an important role in learning. Motivation makes us what we do. Psychologists classified two major types of motivation--intrinsic and extrinsic.

Intrinsic behavior is sparked internally by one's own interest or curiosity or just the pure enjoyment of an experience. On the other hand, extrinsic motivation is influenced by external or environmental factors, such as rewards, punishments or social pressures.


Bakit mahalaga ang motivation sa pag-aaral?
Ayon kay Jacob Reimer, ang motivation ang tulay mula sa pangarap at tagumpay. Ito ay isang proseso ng pananatili ng inspirasyon, lakas at enerhiya para makamit ang mga plano at mithiin.
Paano ako mananatiling motivated?

Mula sa Snapchat
Alamin at isulat ang mga gusto mong makuha. May ilan ding nagrerekomendang gumawa ng visualization o chart ng nais mong gawin, mga resulta nito sa iyong buhay kapag nakamtan mo na ito, at mga hakbang para magtagumpay ka.
Palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positibong bagay na ayon sa pangarap at layunin mo. Maaring ito ay musika, palabas sa TV o YouTube, kaibigan at mga taga-suporta na naniniwala sa iyo at sa mga pangarap mo. Makakatulong talaga kung mayroon kang support group na mapagkukuhanan mo ng lakas lalong-lalo na sa mga malungkot o sadyang mahirap na pagkakataon.
Maging mabait at mapagmahal din sa sarili mo. Ang ating mga pangarap at mithiin ay hindi laging madaling makuha. Sa mga pagkakataong mahirap, hindi nakakatulong ang pag-iisip ng negatibo.
“A person who never made a mistake never tried anything new.” – Albert Einstein

Mga Komento

Kilalang Mga Post