DepEd Alternative Learning System (ALS) Manila Business College : Youth Empowerment ProgramYouth Empowerment Program

Ang Manila Business College Youth Empowerment Program ay isang programa sa scholarship na naglalayong pagbigyan ang ating kabataan ngayon. Sa paglipas ng mga taon, ang bilang ng mga out of school youth ay mabilis na nadagdagan at ang ating pamahalaan na may limitadong mga mapagkukunan ay hindi ganap na matugunan ang problemang ito. Ang MBC na may misyon sa mapasigla ang mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng de-kalidad na edukasyon ay nagbuo ng bagong programa upang magbigay ng pagkakataon para sa mga kabataan na matapos ang kanilang mga antas sa kolehiyo sa pribadong paaralan sa abot-kayang halaga.

Mga Layunin:

 • Upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga kabataang hindi nag-aaral sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang edukasyon sa kolehiyo
 • Upang sanayin ang mga kabataang Pilipino upang maging mga pinuno ng ekonomiya sa hinaharap sa pamamagitan ng edukasyong kabilang sa mga pinakamahusay sa mundo
 • Upang magbigay ng sapat na scholarship grant at pagsasanay na mahalaga sa pagbuo ng mga batang kaisipan

Katangiang Angkop

 • Nakapagtapos ng High School / Nakapasa sa Alternative Learning System (ALS)*
 • May hindi bababa sa 82.5% pangkalahatang average sa High School Report Card
 • Pirmadong liham ng paglilipat mula sa kasosyong organisasyon at / o ALS Center
 • Kailangan ay Mamamayang Pilipino

Diskuwento sa Scholarship

 • Permanenteng Matrikula Php 12, 000.00

Pagpapanatili ng Scholarship

 • Pagpapanatili ng GPA ng 2.0 bawat termino
 • Walang grado na mas mababa sa 2.50
 • Malinis na rekord ng pagdisiplina
 • Sumunod sa mga alituntunin ng MBC scholars


Pagpasok

 • Kinakailangan ang mga aplikante na kumuha ng MBC Qualifying Examination para sa karagdagang pagtatasa
 • Ang mga aplikante ay kakapanayamin bilang bahagi ng pagsusuri
 • Dapat ipasa ng mga aplikante ang mga sumusunod na kinakailangan:
  • 2x2 ID Picture
  • Sertipiko ng Kapanganakan (kopya ng NSO)
  • High School Report Card / ALS Rate Card
  • Certificate of Good Moral Character
  • Listahan ng ALS Passers
  • Sulat ng Pagtatapos (Endorsement Letter)
  • Barangay Certificate


Mga Akademya

 • Naaangkop para sa anumang kurso na inaalok ng Manila Business College
 • 17-18 yunit bawat termino


Pagwawaksi ng Scholarship

 • Kung ang isang estudyante ay pinapapasok bilang isang YEP Scholar, ngunit hindi niya mapanatili ang kinakailangang GPA; mababawi ang kanyang scholarship
 • Ang pagsumite ng mga huwad at mapanlinlang na impormasyon at mga dokumento ay dapat magpasailalim sa estudyante upang tuluyang mawalan ng karapatan at pagpapatalsik mula sa programang ito at posibleng pag-uusig ng kriminal.


Pag-upgrade ng Scholarship

 • Kahit na ang isang mag-aaral ay pinapapasok bilang isang YEP Scholar, ang kanyang scholarship ay maaaring ma-upgrade sa Full Scholarship kung siya ay makakakuha ng isang CGPA na 1.50 sa isang (1) taon ng patuloy na pananatili sa MBC.
Para sa karagdagang impormasyon: MBC

Mga Komento

Kilalang Mga Post