DepEd Alternative Learning Systems (ALS): Bataan

Credit: ALS: Alternative Learning Systems

Naghahanap ng ALS Center sa Bataan? Maari kang magtanong at mag-enrol sa Bataan sa?


Name: Alternative Learning Systems

Education for Life
Contact Number: (02) 913- 6708

Contact Person: Edicio dela Torre

Summary: Promote Alternative Learning Systems for out of school children, youth, and adults through Synergeia Foundation, Inc

Others: ALS

Mga Komento

Kilalang Mga Post