Math Word Problems


Ang matagumpay na paglutas ng mga word problem sa matematika ay nangangailangan ng parehong mga kasanayan sa kaisipan at mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa.

Ang mga word problem sa matematika ay kadalasang nagpapakita ng isang hamon dahil hinihiling nila na basahin at maunawaan ng mga estudyante ang teksto ng problema, tukuyin ang tanong na kailangang masagot, at sa wakas ay lilikha at malutas ang numerical equation. Sa sandaling malaman ng mga nag-aaral ng wikang Ingles ang mga pangunahing terminolohiya na ginagamit sa mga mathematical word problem, mas madaling matutunan kung paano magsulat ng mga equation ng numerikal.


Karaniwang pangyayari sa totoong buhay ang ginagamit na halimbawa sa mga word problem sa matematika.

Credit: ReadingRockets.org

Mga Komento

Kilalang Mga Post