TESDA Regional Training Center magsagawa ng mga klase sa gabi
Ang mga klase sa gabi ay gagawin sa Regional Training Center (RTC) ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa San Roque, lungsod ng Zamboanga, ayon kay RTC Center Administrator Geronimo A. Bandico.

"This night class is beneficial to students with busy schedules, like those who work full time (Ang klase sa gabi ay kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral na may abalang iskedyul, tulad ng mga nagtatrabaho ng buong oras)," sabi ni Bandico. Sinabi niya na ang kanilang klase sa gabi ay inilaan upang mapaunlakan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng isang mas madaling iakmang iskedyul.

Sinabi ni Bandico na ang programa ay isa ding kalamangan sa mga empleyado ng gobyerno na nagnanais na magpatala ngunit nakagapos sa Serbisyo sa Sibil na nangangailangan ng 8 oras ng pagtatrabaho.

Sinabi niya na ang RTC ay nagnanais na mag-alok ng tatlong paunang kurso para sa klase sa gabi: Automotive Servicing; Computer System Servicing and Shielded Metal Welding. "But I am thinking of including Bread and Pastry Production in the evening class (Ngunit ako ay nag-iisip na isama ang Bread and Pastry Production sa klase sa gabi)," dagdag niya

Ang pinaka-kaunting bilang na 20 at  pinakamadami na 25 na mag-aaral ay papayagan lamang sa bawat kurso kung saan ang TESDA-RTC ay nagbigay ngbigat sa kalidad sa halip na sa dami ng mga nagtapos na gumagawa nito sa programa ng pagsasanay.Ang mga kurso para sa klase sa gabi na ito ay ibinibigay nang libre sa ilalim ng kanilang Unified Technical Vocational Education and Training (TVET) Program Registration and Accreditation System (UTPRAS).

"We offer free training for our January to June 2018 Class, but in our July to December class, we will be giving our students not only free training, but free tool kits and P60.00 daily allowance as well (Nag-aalok kami ng libreng pagsasanay para sa aming Enero hanggang Hunyo 2018 na Klase, ngunit sa aming klase sa Hulyo hanggang Disyembre, binibigyan namin ang aming mga mag-aaral ng hindi lamang libreng pagsasanay, ngunit libre ang tool kit at P60.00 araw-araw na allowance.)" sabi ni Bandico.

Ang inisyal na dalawang milyong piso (P2M) na pondo na ang naibigay na sa RTC para sa pagpapatupad ng klase sa gabi. "We are still expecting and awaiting the P16M fund promised to us for this program (Inaasahan pa rin namin at naghihintay sa P16M na pondo na ipinangako sa amin para sa programang ito)," pahayag niya.

Credit: PIAMga Komento

Kilalang Mga Post