Filipino: Pag-aralan natin ang Panghalip 3
Panghalip na Pamatlig

Ang panghalip pamatlig ay mga panghalip na inihahalili o ipinapalit sa pangngalang itinuturo o inihihimaton.

Mga Uri at kaukulan ng Panghalip Pamatlig

1.  Pronominal – pamalit at nagtuturo sa ngalan ng tao o bagay

Tatlong Pangkat ng Pronominal:

Anyong ang (Paturol)
Ito, iyan, iyon

Anyong ng (Paari)
Nito, niyan, noon

Anyong sa (Paukol)
Dito, diyan, doon

2. Panawag-Pansin – ginagamit sa pahihimaton o pagtuturo sa kinalalagyan ng pangngalan na maaaring malapit sa nagsasalita, sa kinakausap, o sa pinag-uusapan
Halimabawa:

(h)eto, (h)ayan, (h)ayun

3. Patulad – pinaikling anyo ng gaya na nagpapahayag ng pagkakatulad ng tinutukoy ng nagsasalita
Halimabawa:
Ganito (gaya nito - ganito)
Ganyan (gaya niyan - ganyan)
Ganoon/ gayon (gaya noon - ganoon) / (gaya niyon - gayon)


4. Panlunan – pinaikling anyo ng nasa ay ng anyong ang ng pamatlig
Halimbawa:
Narito/nandito
Nariyan/ nandiyan
Naroon/nandoonSource: http://www.myph.com.ph/2011/09/panghalip-pamatlig-uri-at-kaukulan.html#.Wlctd66WbIU

Mga Komento

Kilalang Mga Post