Filipino: Pag-aralan natin ang Pangngalan 3Kaukulan at Gamit ng Pangngalan
Ang pangngalan ay nasa kaukulang palagyo kung ito ay ginagamit bilang:

  1. Simuno - Ang pamilya ay kayamanang walang kapalit.
  2. Pangngalang Pamuno - Ang pamilya ko, ang mahal ko ay ipinagmamalaki ko.
  3. Kaganapang Pansimuno - Ang pamilya ay kayamanang walang kapalit.
  4. Pantawag - Anak, sundin mo ang utos ng iyong mga magulang.

Paari ang pangngalan kung may dalawang magkasunod na pangngalan sa loob ng pangungusap at ng huli ay nagsasaad ng pagmamay-ari.Ang bahay nina Inay at Itay ay konkreto.

Ang pangngalan ay nasa kaukulang palayon kung ito ay ginagamit bilang:

  • Layon ng Pandiwa - Gumawa ng dampa si Tatay para sa amin.
  • Layon ng Pang-ukol - Naghahanda para sa kamag-anak ang aming magulang.


Source: https://www.slideshare.net/rafaeladantes/pangngalan-16419071

Mga Komento

Kilalang Mga Post