Ilang Taon mo Tinapos ang Kolehiyo?
Huwag mong isiping may edad ka na, dahil walang bata o matanda pagdating sa edukasyon. Magtiyaga at makakamit mo rin ang tagumpay.

Mga Komento

Kilalang Mga Post