Filipino: Pag-aralan natin ang Panghalip 4
Panghalip Panaklaw
Ang panghalip na panaklaw (mula sa salitang “saklaw”, kaya’t may pahiwatig na “pangsaklaw” o “pangsakop”) ay tinatawag na indefinite pronoun (literal na “panghalip na walang katiyakan” o “hindi tiyak”) sa Ingles.

Halimbawa:
lahat, madla, sinuman, alinman, anuman, at pawang.

  • Nagsasaad ng kaisahan

Isa (Isa tayo sa pinagpala ng Diyos.)
Isapa (Isapa ang pagpuputol ng kahoy sa gubat.)
Iba (Iba ang bahay sa tahanan.)
Bawat isa (Bawat isa ay mayroon tungkulin sa bayan.)


  • Nagsasaad ng dami o kalahatan

Lahat (Lipunin ang lahat ng peste!)
Tanan (Magandang halimbawa ang ipinakita niya sa tanan.)
Pulos (Pulos kalokohan ang pinagsasabi niya.)
Balana (Iniisip nila na walang ginawa si Pangulong Marcos para sa kabutihan ng balana.)
Pawang (Ang iginanti niya ay pawang kabutihan.)
Madla (Mananagot siya sa madla dahil sa kanyang kabuktutan.)

Panghalip na Patulad
Ang panghalip na patulad ay ipinanghahalili sa itinutulad na bagay.


  • Malapit sa nagsasalita

Ganito / Ganire
Halimbawa:
Ganito ang paggawa niya.
Ganire kung umarte si Nora Aunor.

  • Malapit sa kausap

Ganyan
Halimbawa:
Ganyan nga kung umiyak si Momay.

  • Malayo sa nag-uusap

Ganoon
Halimbawa:
Ganoon ang tamang pagtatapas ng niyog.

Panghalip Pananong
Ang panghalip pananong (mula sa salitang “tanong”, kaya’t may pakahulugang “pantanong”) ay nakikilala sa Ingles bilang interrogative pronoun.

Halimbawa:
Ano, anu-ano, sino, sinu-sino, nino, alin at alin-alin.

  • Pangtao (Sino, Kanino)

Sino ang kumuha ng ballpen ko?
Kanino kaya mapupunta ang gantimpala?
Bagay, hayop, lugar (Ano, Alin)
Ano ang laman ng kahon?
Alin dito ang sa iyo?
Tao, bagay, hayop, lugar (Ilan)
Ilan sa inyo ang sasali sa paligsahan?
Ilang halaman ang ating dadalhin?

Panghalip Pamanggit
Ang panghalip na pamanggit (mula sa salitang “banggit”, kaya’t pakahulugang “pambanggit” o “pangsabi”) ay may mga halimbawang kinabibilangan ng mga salita o pandugtong na na at -ng.Source: https://www.slideshare.net/rafaeladantes/panghalip-16420276

Mga Komento

Kilalang Mga Post