Integers


Ano ba ang integers? Ito ay mga numero na katulad din ng buong numero. Ang pagkakaiba ay nabibilang sa integers ang mga negatibong numero.

Ang integers ay maaaring maging negatibo (-1, -2, -3…), positibo (1, 2, 3…), o kaya naman ay zero (0). Ang mga numerong mas mataas sa zero ay tinatawag na Positive integers, ito ay ang mga numero sa kanan ng zero at ang mas mababa naman ay ang Negative Integers, mga numerong nasa kaliwang bahagi ng zero. Ang numerong zero ay neutral, hindi ito nabibilang sa positibo o negatibong numero. 


Ang dalawang integers ay kabaligtaran kapag ito ay may kaparehong distansya sa zero, ngunit sa magkaibang bahagi ng number line. Ang isa ay mayroong positibong tanda (+), at ang isa naman ay magkakaroon ng negatibong tanda (-). Sa number line sa ibaba, ang +3 at -3 ay tinatawag na opposite.Kapag Positive Integers lang ang nais mo, sabihin mo “Positive Integers”. Hindi lang dahil sa ito ay tama, nagmumukha ka pang matalino.

Sources:
MathIsFun.com
MathGoodies.com

Mga Komento

Kilalang Mga Post