Math Word Problems

Math World Problems

Ang matagumpay na paglutas ng mga word problem sa matematika ay nangangailangan ng parehong mga kasanayan sa kaisipan at mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa.

Ang mga word problem sa matematika ay kadalasang nagpapakita ng isang hamon dahil hinihiling nila na basahin at maunawaan ng mga estudyante ang teksto ng problema, tukuyin ang tanong na kailangang masagot, at sa wakas ay lilikha at malutas ang numerical equation. Sa sandaling malaman ng mga nag-aaral ng wikang Ingles ang mga pangunahing terminolohiya na ginagamit sa mga mathematical word problem, mas madaling matutunan kung paano magsulat ng mga equation ng numerikal.

Karaniwang pangyayari sa totoong buhay ang ginagamit na halimbawa sa mga word problem sa matematika.

Nawawalang Buong o Buong Hindi Nakikilala 
Halimbawa: Si Connie ay mayroong 15 na pulang marmol at 28 na asul na marbles. Gaano karaming mga marmol mayroon siya? Binigyan tayo ng mga bahagi at kailangan nating hanapin ang kabuuan. Kabilang dito ang karagdagan. 15 + 28 = 43


Di-kilalang Pagkakaiba
Si Connie ay may 15 na pulang marmol at 28 asul na marmol. Gaano karaming mga asul na marmol kaysa sa pulang marmol ang mayroon si Connie? Ito ay isang problema sa pagbabawas. 28 - 15 = 13

Problem: Ang isang tindero ay nakapagbenta nang dalawang beses na mas maraming peras sa hapon kaysa sa umaga. Kung nagbenta siya ng 360 kilo ng peras sa araw na iyon, gaano karaming kilo ang ibinebenta niya sa umaga at gaano karami sa hapon?

Solusyon: Hayaan ang x ang bilang ng mga kilo na ipinagbibili niya sa umaga. Pagkatapos sa hapon nagbebenta siya ng 2x kilograms. Kaya, ang kabuuang ay x + 2x = 3x. Dapat ito ay katumbas ng 360. 3x = 360
x = 360/3
x = 120
Samakatuwid, ang tindero ay nagbebenta ng 120 kg sa umaga at 2x120 = 240kg sa hapon.

Problem: Sina Maria, Pedro, at Lucy ay namimitas ng mga kastanyas. Si Mary ay namitas nang dalawang beses na mas maraming kastanyas kaysa kay Pedro. Si Lucy ay namitas ng 2 kg higit pa kay Pedro. Silang tatlo ay nakapitas ng 26 kg na mga kastanyas. Ilang kilo ang napitas ng bawat isa sa kanila?

Solusyon: Hayaan x ang dami ng napitas ni Pedro. Pagkatapos ay pinitas ni Maria at Lucy ang 2x at x + 2, ayon sa pagkakabanggit. Kaya x + 2x + x + 2 = 26 4x = 24 x = 6 Samakatuwid, sina Pedro, Maria, at Lucy ay nakakuha ng 6, 12, at 8 kg, ayon sa pagkakabanggit.Problem: Natapos ni Sophia ang 2/3 ng isang libro. Kinalkula niya na nakatapos siya ng 90 pang mga pahina kaysa hindi pa niya nabasa. Gaano kakapal ang kanyang aklat?

Solusyon: Hayaan ang x ang kabuuang bilang ng mga pahina sa aklat, at pagkatapos ay tapos na niya ang mga pahina ng 2/3 × x Pagkatapos ay mayroon siyang x-2/3⋅x = 1/3⋅x na mga pahina ang natitira.
2/3 x-1/3⋅x = 90
1/3⋅x = 90
x = 270
Kaya ang aklat ay 270 na pahina ang kapal.Credits:
ReadingRockets.org
Math10.com

Mga Komento

Kilalang Mga Post