Aralin: Pagtatalata
Ang TALATA ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaugnay, may balangkas, may layunin at pag-unlad ng kaisipang nakasaad sa pinapaksang pangungusap na maaaring lantad o di-lantad.

Kalinawan

Ito ang pangunahing katangian ng isang mabuting talata na nasasalig sa mga sumusunod:


  1. Kaganapan - Masasabing may kaganapan ang isang talata kung natupad o naipakita nito ang layunin ng pagsulat.
  2. Kaisahan - Ang talatang may kaisahan ay yaong may mga pangungusap na nakatutulong sa pagbuo ng kaisipang isinasaad ng pamaksang pangungusap.
  3. Kaayusan - Ito ay tumutukoy sa maayos at tamang pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap na bumubuo nito.
  4. Pagkakaugnay-ugnay - Sa isang talata, ang pagkakaugnay-ugnay ay nangangahulugan ng mahigpit na pagtutulungan ng lahat ng mga pangungusap upang makabuo ng isang pangunahing diwa o kaisipan.

Credit: Amelia C. Julian, Ph.D.

Mga Komento

Kilalang Mga Post