Aralin: Pagtuos sa Slope ng Linya


Ang slope ng isang linya na dumadaan sa dalawang punto (x1, y1) at (x2, y2) ay:

m = y2 − y1 / x2 − x1
Kung ang graph ng isang linya ay tumataas mula kaliwa hanggang kanan, ang slope ay positibo. Kung ang graph ng linya ay bumaba mula kaliwa hanggang kanan ang slope ay negatibo.Halimbawa:
Hanapin ang slope ng linya na dumadaan sa mga punto (−3,17) at (4,3).
Palitan ang x1=−3 ,y1=17, x2=4,  at  y2=3, makukuha natin:
m = 3 − 17/4 − (−3) = −14/7 = −2
Kaya ang slope ay −2.

Maaari mong sundin ang mga hakbang sa ibaba upang mahanap ang slope ng anumang linya.
Pumili ng anumang dalawang punto sa linya. (Pumili ng mga punto na may coordinate ng integer upang gawing mas madali ang iyong buhay.)

Gumuhit ng isang patayo na linya pababa mula sa mas mataas na punto.

Gumuhit ng pahalang na linya mula sa iba pang punto upang makasalubong nito ang patayo na linya.

Mayroon ka na ngayong isang right triangle, na tinatawag na slope triangle. Hanapin ang haba ng patayo at ang mga pahalang na binti.

Hatiin ang haba ng patayo na binti (ang "rise") sa haba ng pahalang na binti (ang "run"). Ang quotient na ito ay ang slope ng linya.
rise / run = 2 / 6 = ⅓

Kaya ang slope ng linya sa halimbawang ito ay ⅓.

Kung ang right angle ay nasa kaliwang bahagi ng tatsulok, ang slope ay negatibo.

Pahalang at Patayong Linya

Ang mga pahalang na linya ay may slope na zero, dahil ang "rise" ay zero.

Ang mga patayo na linya ay may di-natukoy na slope, yamang ang "run" ay zero, at ang dibisyon ng zero ay hindi pinapayagan.Credit: Varsity TutorsHigit pa:
Quiz : https://cdn.kutasoftware.com/Worksheets/PreAlg/Slope.pdf

Mga Komento

Kilalang Mga Post