DepEd Alternative Learning System (ALS): Miriam College Adult Education

Credit: Miriam College
Name: Miriam College Adult Education
Contact Number | Email: (+632) 5805400 to 29 extn. 3514 or 3516 | mae@mc.edu.ph
Summary: Alternative Learning Center in Quezon City

Mga Kinakailangan sa Pagtanggap

Pangkalahatang Mga Alituntunin para sa mga Pagtanggap

 1. Bukas ang Senior High School sa mga estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan mayroon man o walang voucher.
 2. Ang pagsusuri sa pagpasok ay ibinibigay sa mga bagong mag-aaral para sa Basic Education kabilang ang Alternative Learning System (ALS).
 3. Ang mga mag-aaral na aplikante para sa programa ng Technical Vocational ay dapat nakapagtapos sa Mataas na Paaralan.
 4. Higit na mabuting saklungan ng edad para sa programa ng Basic Education at Alternative Learning System
 • Alternative Learning System – 19 taong gulang at pataas

 • Junior High School - 12 hanggang 16 taong gulang

 •  Senior High School - 17 hanggang 18 taong gulang

 • Mga Kinakailangan sa Pagtanggap
  • NSO Birth Certificate, orihinal at photocopy
  • Ang Form 138-Report Card (mas mabuti, ang huling average na grado ay 80% + mula sa nakaraang eskwela)
  • Form 137 (Transcript of Records mula sa nakaraang eskwela)
  • Character Reference mula sa huling paaralan na pinasukan/ Sponsor na Organisasyon o Barangay / Police Clearance
  • ITR o Sertipikasyon mula sa Employer na may Suweldo (kung aplikante ay nagtatrabaho)
  • ITR o Sertipikasyon mula sa Employer na may Suweldo ng mga magulang (kung ang aplikante ay hindi nagtatrabaho)
  • Kopya ng Kontrata ng Kasal (kung kasal)
  • Chest X-ray (film / medical certificate) - upang isumite sa Hunyo
  • Resulta ng Drug Test (pamamaraan na pinapayuhan ng OSA)
  • Tatlo (3) Passport size ID picture (puting background na may pangalan)

  Basic Education Program Bayad sa Paglahok

      
  Alternative Learning System PhP 3,000.00
  Junior High SchoolPhP 3,000.00
  Senior High SchoolPhp 22,500.00 (mayroon o walang voucher)

  Technical Vocational Program Tuition Fee

  • 10-Buwan na KursoPhp 9,000.00 
  • 5-Buwan na KursoPhp 5,000.00
  Karagdagang Bayad:
    • IDPhp 200.00
    • Bayad sa PagtataposPhp 300.00

  Others: Website  Credit: Miriam College

  Mga Komento

  Kilalang Mga Post