Martes, Nobyembre 29, 2016

Authentic assessment vs Traditional assessment


Traditional assessment (TA) consists of pen and paper tests: true or false, matching type, multiple choice, essay exams. A growing trend, and a K-12 main component is its opposite--performance-based assessment under the authentic assessment (AA).

AA uses rubrics, rating scales or checklists as a student performs real-life tasks other than conceptual, theory-based learning that TA measures. Think of driving license exams, in order to get one, an applicant takes the written test and completes the requirement with a driving test. It is a great example of how these two types of assessment go together.

Resource:
Authentic Assessment Tool Box by Jon Mueller

Sabado, Nobyembre 26, 2016

How to make tests and exams free from bias and distortion

Assessment's biggest weakness is bias and distortion. How can teachers fight these beasts when preparing tests? Validity and reliability measurements, that's how.

Valid tests are tests that measure what it ought to measure. Valid is synonymous to accurate. Reliable tests are tests that yield the same result no matter what. Reliable is synonymous to consistent.Our professor asked us how valid tests are more important than reliable tests. A great illustration of these two principles is a weighing scale. A reliable weighing scale will give you the same weight no matter the time of the day you weigh. If it is broken though, it will give you a consistent weight reading, but not your correct weight. A valid test gives you your correct weight.

I failed to answer that question correctly in the essay part of the exam. As I was walking home, 10 minutes after I have submitted my test paper, the answer came to me.

Boo me!

Malcolm Gladwell on privilege: rich people have lots of chances (failed grades, traffic tickets) while poor ones are only given a single chance and if they screw it, they lose it altogether.

Resources
Basics of Assessment
Item Analysis

Miyerkules, Nobyembre 23, 2016

Researching for articles on assessment of learning

One of the best ways to keep updated with the latest trends and issues in education is to allow for article critique in class. I admire my Assessment of Learning class professor for including this in his curriculum. He required that each of the students look up an article related to assessment, submit to him for evaluation, then orally share the summary to the class.Here are some assessment of learning related keywords you may try as you look for articles to critique:

 1. student achievement
 2. classroom tests
 3. national standardized exams
 4. formative assessment
 5. summative assessment
 6. objective assessment
 7. authentic assessment 
 8. performance-based assessment or performance assessment
 9. alternative assessment
 10. direct assessment
 11. traditional assessment or pen-and-paper assessment
 12. teaching to the test

Lunes, Nobyembre 21, 2016

Positive discipline in the classroom: PETA ARTS Zone Project

Parents and writers acting out various scenes on positive discipline

Ano ang positive discipline?
Ang positive discipline ay ang kabaligtaran ng corporal punishment bilang pagdidisiplina sa mga bata. Hango ito sa aklat na sinulat ni Joan Durrant PhD ng University of Manitoba sa Canada.

Paano nilulunsad ng PETA ARTS Zone ang positive discipline?
Ang PETA ARTS Zone ay sa ilalim ng PETA, samahan para sa maunlad na pagtatanghal sa entablado o teatro sa Pilipinas. Lumilibot sila sa buong Pilipinas para magturo sa mga komunidad, paaralan at samahan tungkol sa iba't-ibang paksa - isa na dito ang positive discipline.

Sino ang PETA ARTS Zone?
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa PETA ARTS Zone, bisitahin ang kanilang Facebook page o ang Yes to Positive Discipline.


Karagdagang katanungan tungkol sa positive discipline:
1. Hindi ba karapatan ko bilang magulang o guro na mag-disiplina?
Tama. Ang pagdidisiplina ay pagtuturo ng tamang gawi at ugali.
Ano ang tungkol sa positive discipline?

2. Lumaki akong pinapalo ng magulang ko, maayos naman ang kinahinatnan ko. Bakit hindi ko pwedeng gawin din iyon?
Maaaring kayo ay iilan sa napabuti kahit lumaking pinapalo. Ayon sa pag-aaral, maraming mga lumaking dinidisiplina ng marahas ang tinanggap ang karahasan bilang paraan ng pagtugon o paglutas ng problema. Ito ay isa sa mga sanhi ng domestic violence.

Kapag pinalo natin ang mga bata kapag sila'y nagkakamali, itinuturo nating katanggap-tanggap ang pananakit sa pag-ayos ng suliranin. May ibang paraan ng pagtutuwid. Kung hindi hihinto ang pagdidisiplina ng marahas, magpapatuloy ang karahasan at pananakit.

Isang grupo na tinuruan ng PETA ARTS Zone ng positive discipline


3. Sabi sa Biblia, spare the rod, spoil the child. Hindi ba salungat sa Biblia ang hindi ko pagpalo?
Ang kasabihang spare the rod, spoil the child ay wala sa Biblia. Ito ay nasa isang tulang sinulat ni Samuel Butler noong 1664. Kahit na marami sa Lumang Tipan ang tungkol sa paggamit ng 'rod' sa pagdidisiplina, hindi ito tungkol sa pananakit.

Ang rod o tungkod ay ginagamit ng pastol sa paggabay sa mga tupa at hindi para hampasin sila.

Marami ring mga katuruan sa Lumang Tipan ang binago na sa Bagong Tipan. Sa Colossians 3:20-21 sinasabing, "Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob."
Ganito rin ang nasa Ephesians 6:4, "Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon."
Hindi ba pagtatanim sa puso ng mga kabataan ang pananakit sa kanila? Malinaw na tinuturo na maging masunurin ang mga kabataan sa kanilang mga magulang, at para sa mga magulang naman: huwag hayaang magkaroon ng galit sa atin ang ating mga anak.

42% ng mga Pilipino ay kabataan


4. Bakit puro karapatan ng bata ang pinahahalagahan? Paano ang aking karapatan bilang magulang o guro?
Ang UNCRC ay binuo ayon sa Human Rights Framework. Sinasabi nitong ang bawat isa'y may karapatan. Dahil ang mga kabataan ay bahagi ng vulnerable sector, binibigyan sila ng espesyal na karapatan. Karapatan at responsibilidad nating disiplinahin ang mga kabataan pero sa paraang tugma sa kanilang mga karapatan.

Our rights stop where the rights of others begin.

5. Pinapaliwanag ko kung bakit ako namamalo. Mali pa rin ba ito?
Subukan nating sa halip na paluin ay kausapin ang bata. Dapat nating tingnan na may kakayanan ang bata na maintindihan ang pagkakamali niya -- at ituwid ito. Magdudulot lamang ng kalituhan sa mga bata ang sinasabi nating mahal natin sila subalit pinapalo natin sila.

Sabado, Nobyembre 19, 2016

Low order thinking vs High order thinking

Benedict Bloom, together with a team of educational psychologists came up with a study detailing that 95% of test items in schools measure low order thinking. That was in 1965. He and his team suggested other domain of learning for assessment, now commonly referred to as Blooms Taxonomy.


 1. Knowledge
 2. Comprehension
 3. Application
 4. Analysis
 5. Synthesis
 6. Evaluation
Along with each category are action verbs that teachers may use as guide to determine what students can learn.

I use this mnemonic to easily memorize these six levels: Karen Cooks Adobo and Asado Saturday Evenings.


Update to Bloom's Taxonomy
Recently though, Bloom's Taxonomy has been updated. Some educational resources will give different levels which is:

 1. Remember
 2. Understand
 3. Apply
 4. Analyze
 5. Evaluate
 6. Create
I came up with this mnemonic to help me remember this: Ruth Uses Apples and Almonds Every Christmas.


Resources:
http://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy


Miyerkules, Nobyembre 16, 2016

Ano ang bumubuo sa ALS A&E Test?


Ano ang napapaloob sa ALS A&E Test?
Ang ALS A&E Test ay nahahati sa dalawang bahagi:

 • Multiple choice tests
 • Composition o essay writing

Gaano katagal ang ALS A&E Test?
Bibigyan ang test taker ng 3 oras at 30 minuto para sa elementarya, at 4 oras at 15 minuto para sa sekondarya.

Ano ang mga subject areas na itatanong sa ALS A&E Test?
Para sa elementarya:
Komunikasyon - 40 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 40 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 40 minutes
Composition writing - 30 minutes


Para sa sekondarya:
Komunikasyon - 45 minutes
English communication - 30 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 45 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 45 minutes
Composition writing - 30 minutes


Linggo, Nobyembre 13, 2016

Paano mag-register para sa ALS A&E Test


Paano mag-register para sa A&E Test?
Sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Kumpletuhin ang registration form.
 2. Ipasa ang ilan sa mga sumusunod na dokumento:
  • Kopya ng birth certificate
  • Form 137
  • Kopya ng marriage contract
  • Voter's ID
  • Postal ID
  • TIN card
  • LTO license
  • Passport

  Kinakailangan din ng 1x1 photo.
  Ipasa ang mga nabanggit sa test registration officer at maghanda para sa examination day.

Huwebes, Nobyembre 10, 2016

Para Sa Iyo ba ang DepEd ALS?


Marahil ay naririnig mo ang ALS ng DepEd, pero hindi mo lubusang nauunawaan ito. Narito ang ilang kasagutan tungkol sa Alternative Learning System ng DepEd para sa karagdagang kaalaman para sa iyo:

1. Para kanino ba ang ALS A&E Test?
Ang nilalayong maabot ng ALS A&E Test ay mga Filipino out-of-school youth (OSY) o adult na may edad 11 pataas para sa elementarya, at 15 pataas para sa sekondarya. Mahigit na makatutulong kung sanay nang magsulat at magbasa.

Ang mga sumusunod ay karagdagang katangian:

 • Walang trabaho o hindi sapat ang trabaho na OSY at adult na school dropout o leaver (halimbawa: trabahador, may bahay, kasambahay, factory worker, tsuper, kasapi ng cultural minority/indigenous people, mga may kapansanan, nakabilanggo, rebelde, atbp)
2. Ano ang mga dapat ihanda ng kukuha ng ALS A&E Test?
Ang mga maaaring kumuha ng test ay mga learner/attendee o nakatapos ng ALS A&E Learning Support Delivery System.

3. Ano ang pakinabang ko kung makakapasa ako sa ALS A&E Test?  —
Ang mga nakapasa ng elementarya o sekondarya antas ay makakakuha ng certificate na may lagda ng Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Ito ay may bisa para makapag-enroll sa anumang paaralan sa buong bansa. Sa pamamagitan ng certificate na ito:


 • mag-enroll sa teknikal/vocational
 • mag-enroll sa 2/4/5-year course ng CHED sa private o public college o university
 • may access sa Meralco Foundation Inc at TESDA skills training programs
 • makagpagtrabaho sa gobyerno sa mga posisyong qualified


Martes, Nobyembre 8, 2016

ALS Providers sa Bacoor, CaviteNarito ang ilan sa mga DepEd Alternative Learning System (ALS) providers sa Bacoor, Cavite:

1. Mabolo Elementary School Mabolo 1,Bacoor City,Cavite
Mon-Tue:
1:00 pm - 4:00 pm
0948 045 5412

2. Bacoor Central School - Bacoor National High Scholl
Alima, Bacoor, Cavite 
(046) 434 - 5055

May alam ka pa bang ibang DepEd ALS Center sa Bacoor, Cavite? Idagdag sa comment sa ibaba.

Sabado, Nobyembre 5, 2016

DepEd ALS Mobile TeachersAno ba ang mga kwalipikasyon para maging isang Alternative Learning System mobile teacher?
Ang mga ALS mobile teachers ay may mga sumusunod na katangian:

 1. Nagsipagtapos ng bachelors degree
 2. Licensed professional teacher
Ano ang mga gawain ng isang Alternative Learning System mobile teacher?

Kasama ng mga tungkulin at responsibilidad ng isang DepEd ALS mobile teacher ay:

 • Magsagawa ng learning sessions para sa ALS learners
 • Magtaguyod ng kakayanang magbasa at magsulat para sa mga mag-aaral niya
 • Makipag-ugnayan at mag-report sa kanyang nakakasakop na departamento
 • Magsagawa ng research at iba pang katungkulan


Gusto mo bang maging mobile teacher? Makipag-ugnayan sa DepEd division malapit sa inyo at mag-apply na.

Huwebes, Nobyembre 3, 2016

DepEd ALS sa Calabarzon


1. Bay Central School, Laguna
2. Sta. Cruz Central School, Laguna
3. Bacoor National High School, Cavite
4. Cainta Elementary School, Rizal
5. Lucena West 1 Elementary School, Quezon
6. Quezon National High School, Quezon
7. Lipa National High School, Batangas
8. Antipolo National High School, Rizal
9. Tanauan South Central School, Batangas
10. Eulogio Rodriguez Elementary School, Rodriguez, Rizal
11. Trece Martirez City National High School, Cavite
12. Dasmarinas National High School, Cavite
13. San Pablo Central School, Laguna
14. Malvar National High School, Batangas

May alam ka pa bang ALS Center sa Calabarzon, mag-comment sa ibaba para mag-dagdag ng kaalaman!